AAU IN MEDIA

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ગુજરાત આણંદ ભીંડા - 5 જાતનું સંશોધન
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ગુજરાત આણંદ ભીંડા - 5 જાતનું સંશોધન
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દેવાતજ દ્વારા સર્ટીફીકેટ કોર્સ યોજાયો
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દેવાતજ દ્વારા સર્ટીફીકેટ કોર્સ યોજાયો
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દેવાતજ ખાતે 'મહિલા કિસાન દિવસ' ની ઉજવણી
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દેવાતજ ખાતે 'મહિલા કિસાન દિવસ' ની ઉજવણી
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દેવાતજ દ્વારા 'ઇન્ટિગ્રેટેડ  ન્યુટ્રિયન્ટ મેનેજમેન્ટ' અંતર્ગત સર્ટિફિકેટ કોર્સનું આયોજન
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દેવાતજ દ્વારા 'ઇન્ટિગ્રેટેડ ન્યુટ્રિયન્ટ મેનેજમેન્ટ' અંતર્ગત સર્ટિફિકેટ કોર્સનું આયોજન
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે કૃભકોના અધિકારીઓ માટે તાલીમ કાર્યક્રમ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે કૃભકોના અધિકારીઓ માટે તાલીમ કાર્યક્રમ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં કૃભકોના અધિકારીઓ માટે તાલીમ કાર્યક્રમ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં કૃભકોના અધિકારીઓ માટે તાલીમ કાર્યક્રમ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે 'જૈવિક નિયંત્રકોનું ઉત્પાદન અને ઉપયોગ' વિષયે રાજ્યકક્ષાનો તાલીમ કાર્યક્રમ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે 'જૈવિક નિયંત્રકોનું ઉત્પાદન અને ઉપયોગ' વિષયે રાજ્યકક્ષાનો તાલીમ કાર્યક્રમ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના હેલ્થ સેન્ટર ખાતે કોરોના વેક્સિનેશન કેમ્પ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના હેલ્થ સેન્ટર ખાતે કોરોના વેક્સિનેશન કેમ્પ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની મુલાકાતે રાજ્ય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી કૈલાશ ચૌધરી
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની મુલાકાતે રાજ્ય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી કૈલાશ ચૌધરી
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની મુલાકાત લેતા રાજ્ય મંત્રી, કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની મુલાકાત લેતા રાજ્ય મંત્રી, કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને દિનકર સીડ્સ પ્રા લી વચ્ચે સમજૂતી કરાર થયા
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને દિનકર સીડ્સ પ્રા લી વચ્ચે સમજૂતી કરાર થયા
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ભીંડાની નવી જાત 'ગુજરાત આણંદ ભીંડા 5 ' નું સંશોધન
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ભીંડાની નવી જાત 'ગુજરાત આણંદ ભીંડા 5 ' નું સંશોધન
 
 
Photo Gallery X