Latest News

AAU IN MEDIA

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ઓનલાઇન સેમિનાર
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ઓનલાઇન સેમિનાર
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ઓનલાઇન સેમિનાર યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ઓનલાઇન સેમિનાર યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ચંદનની આધુનીક ખેતી વિષયે વેબિનાર
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ચંદનની આધુનીક ખેતી વિષયે વેબિનાર
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ચંદનની આધુનીક ખેતી વિષય અંગે વેબિનાર યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ચંદનની આધુનીક ખેતી વિષય અંગે વેબિનાર યોજાયો
આણંદની વેટરનરી કોલેજમાં સમગ્ર ભારતનાં એકમાત્ર એનિમલ ફિજિયોથેરાપીસ્ટ
આણંદની વેટરનરી કોલેજમાં સમગ્ર ભારતનાં એકમાત્ર એનિમલ ફિજિયોથેરાપીસ્ટ
આણંદ  કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે સ્પેસ ટેક્નોલોજી એન્ડ મશીન લર્નીંગ ફોર એગ્રિકલ્ચર વિષયે તાલીમ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે સ્પેસ ટેક્નોલોજી એન્ડ મશીન લર્નીંગ ફોર એગ્રિકલ્ચર વિષયે તાલીમ
સેન્ટર ફોર માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ - આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા બટાટાના ભાવ કાપણી સમયે મણના રૂ. 230 થી 350 રહેવાની સંભાવના
સેન્ટર ફોર માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ - આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા બટાટાના ભાવ કાપણી સમયે મણના રૂ. 230 થી 350 રહેવાની સંભાવના
સેન્ટર ફોર માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ-આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઘઉંના ભાવ કાપણી ટાણે રૂ. 430 રહેવાની સંભાવના
સેન્ટર ફોર માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ-આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઘઉંના ભાવ કાપણી ટાણે રૂ. 430 રહેવાની સંભાવના
સેન્ટર ફોર માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ-આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા જીરુંના ભાવ કાપણી ટાણે રૂ. 2200 થી 2700 રહેવાની સંભાવના
સેન્ટર ફોર માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ-આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા જીરુંના ભાવ કાપણી ટાણે રૂ. 2200 થી 2700 રહેવાની સંભાવના
સજીવ ખેતીમાં પાક સંરક્ષણ વિષય ઉપર વેબિનાર યોજાયો
સજીવ ખેતીમાં પાક સંરક્ષણ વિષય ઉપર વેબિનાર યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં 'સજીવ ખેતીમાં પાક સંરક્ષણ' વિષયે વેબિનાર યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં 'સજીવ ખેતીમાં પાક સંરક્ષણ' વિષયે વેબિનાર યોજાયો
સેન્ટર ફોર માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ-આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા મકાઈનો ભાવ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2020માં રૂ. 260 થી 370 પ્રતિ મણ રહેવાનું અનુમાન
સેન્ટર ફોર માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ-આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા મકાઈનો ભાવ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2020માં રૂ. 260 થી 370 પ્રતિ મણ રહેવાનું અનુમાન
 
 
Photo Gallery X