Latest News

AAU IN MEDIA

ભારતમાં આણંદની કૃષિ યુનિવર્સિટી ટોપ ટવેન્ટીમાં
ભારતમાં આણંદની કૃષિ યુનિવર્સિટી ટોપ ટવેન્ટીમાં
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની ગૌરવવંતી સિદ્ધિ: સમગ્ર ભારતની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓમાં 20મું સ્થાન
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની ગૌરવવંતી સિદ્ધિ: સમગ્ર ભારતની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓમાં 20મું સ્થાન
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીએ સમગ્ર ભારતની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓમાં 20મું સ્થાન મેળવ્યું
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીએ સમગ્ર ભારતની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓમાં 20મું સ્થાન મેળવ્યું
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીએ એગ્રી. યુનિ. રેન્કિંગમાં 20મું સ્થાન મેળવ્યું
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીએ એગ્રી. યુનિ. રેન્કિંગમાં 20મું સ્થાન મેળવ્યું
દેશમાં આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીએ 20મું સ્થાન મેળવ્યું
દેશમાં આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીએ 20મું સ્થાન મેળવ્યું
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે એક દિવસીય વેબિનાર યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે એક દિવસીય વેબિનાર યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે એક દિવસીય વેબિનાર યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે એક દિવસીય વેબિનાર યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના વસો કેમ્પસ ખાતે 'લેન્ડ એન્ડ લેન્ડ લોઝ' વિષય પર વ્યાખ્યાન યોજાયું
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના વસો કેમ્પસ ખાતે 'લેન્ડ એન્ડ લેન્ડ લોઝ' વિષય પર વ્યાખ્યાન યોજાયું
દાહોદ ખાતે મધમાખી પાલન વિશે તાલીમ યોજાઈ
દાહોદ ખાતે મધમાખી પાલન વિશે તાલીમ યોજાઈ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ખેતરમાં જૈવિક નિયંત્રકો અંગેનું જાગૃતિ સપ્તાહ યોજાયું
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ખેતરમાં જૈવિક નિયંત્રકો અંગેનું જાગૃતિ સપ્તાહ યોજાયું
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના નિવૃત શિક્ષક મંડળનો નૂતન વર્ષ મિલન સમારંભ યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના નિવૃત શિક્ષક મંડળનો નૂતન વર્ષ મિલન સમારંભ યોજાયો
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ. દેવાતજ દ્વારા રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસની ઉજવણી કરાઈ
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ. દેવાતજ દ્વારા રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસની ઉજવણી કરાઈ
 
 
Photo Gallery X