Latest News

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં આવેલ કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો દ્વારા રાષ્ટ્રીય એકતાના પ્રતિક રૂપે વોલ ઓફ યુનિટી નામની દીવાલ તૈયાર કરવામાં આવી

 
 
Photo Gallery X